Hoewel bij de ontwikkeling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. Crocs Motoren is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Ook is Crocs Motoren niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Crocs Motoren dus geen controle heeft. Crocs Motoren draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Het auteursrecht van deze website berust bij Crocs Motoren of bij derden die ons toestemming hebben gegeven (beeld)materiaal te publiceren. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.